Vhodné zážitky dokáží změnit strukturu mozku

Lidský mozek – nádherně komplexní, složitě protkaná, neuvěřitelně tvořivá masa šedé hmoty. Vědci přiznávají, že ačkoli se dozvídají o funkcích mozku stále více, o rozvíjející se mysli nemluvňat a batolat vědí zatím málo. To, co však vědí jistě je, že hned od narození „na šedé hmotě záleží“!

Základní stavební jednotka mozku se nazývá neuron a jejich množství se v mozku pohybuje kolem 100 miliard. Při narození je zhruba 50% neuronů napevno spojených (to je dáno dědičností) a zbylých 50% teprve čeká na spojení pomocí zážitků. Proto rané zážitky (zhruba do tří let věku dítěte) pokládají základy pro veškeré budoucí učení a pohyb těla. I když děti mohou mít určité predispozice pro některé druhy dovedností, většina jejich dlouhodobého potenciálu je výsledkem druhu a množství zážitků, které prožijí v raném věku. A my na lekcích PlayWisely těmito vhodně zvolenými zážitky měníme strukturu dětského mozku tak, aby byl lépe připraven na budoucnost a děti tak mohli v pozdějším věku úspěšně naplnit jimi zvolené poslání, vášeň a talent.