Odborně o vzdělávání metodou PlayWisely

Odborníci se shodují, že správná stimulace v raném věku je velmi důležitá pro přirozený rozvoj vašeho dítěte. Podněty, které na vaše novorozeně či batole působí v prvních letech života ve skutečnosti mění strukturu jeho mozku. Play Wisely® uplatňuje tzv. „Metodu směrové orientace“, což je inovativní přístup, který je navržen tak, aby „zapnul a naladil“ přirozenou schopnost mozku vašeho dítěte učit se a pohybovat se, tedy schopnosti tolik potřebné pro kvalitu budoucího vývoje dítěte.

Tato metoda byla prezentována na řadě odborných fórech a sympóziích, v odborném tisku i rozhlase a TV nejen v USA.
2008 – praktická studie mezi PlayWisely® a Centrem pro Autismus v Dallasu, Texas. Studie potvrdila potenciál metody PlayWisely® jako léčebného postupu pro děti diagnostikované autismem. V lednu 2011 začala další studie v tomto centru.
2010 – Začátek studie hodnotící efektivitu PlayWisely® v raném rozvoji schopností učit se na vzorku dětí z ekonomicky slabých poměrů.

Chcete slyšet názor ředitelky MŠ na PlayWisely? Podívejte se na záznam z pořadu Sama doma se zakladatelkou programu Pattty Hannan a ředitelkou MŠ Nestlingue Klárou Markuciovou zde:

Co říkají o PlayWisely odborníci?

“PlayWisely® je pokrokový výukový systém her určený nejmenším dětem ve věku od 4 měsíců do 4 let. Slouží jako mechanizmus, který dětem může pomoci „nastartovat“ základní rozumové a pohybové schopnosti, a zvýšit tak efektivitu jejich pozdějšího formálního vzdělání.”
Profesor Eugene Galanter, ředitel Psychofyzikální laboratoře při Kolumbijské univerzitě

“Jako dětská lékařka jsem o vývoji dítěte přečetla mnoho knih. Je však neuvěřitelné vidět to na vlastní oči”
Dr. Susan Smart , rodič PlayWisely®
„PlayWisely® přichází s unikátním přístupem, který spojuje motorický a kognitivní rozvoj a pomáhá dětem dosáhnout optimálního vývoje. Rozvoj v raném dětství, zejména v letech předcházejících formální školní výuce, je až příliš často opomíjen a ponechán na pospas osudu. PlayWisely® se zaměřuje na toto kritické období a pomáhá přístup ke vzdělávání nejmenších dětí změnit.“
Profesor Eugene Galanter, ředitel Psychofyzikální laboratoře při Kolumbijské univerzitě
„Jako matka, chci pro své děti to nejlepší, a to spíše ve formě vzdělání než materiálně. Jako člověk který se rád baví i počítáním, experimenty jsem hledala kromě cvičení a říkadel i jinou formu inteligentní „zábavy“ s dětmi v raném věku. Narazila jsem na metodu Play Wisely, která pro mně s dětmi v krátkém strukturovaném časovém sledu nabízela nové nápady ke hraní, založené na zlepšení jemné motoriky, orientaci v prostoru nebo uvědomování si či poznávání barev, tvarů a základních matematických pravidel. Pro mě byla Play Wisely pomůcka v náhledu na jiné možnosti „výuky“ hrou, ale nejnovější výzkumy naznačují, že „moudrým hraním“ je možné zlepšit výsledky v oblasti  odlišení jevů či paměťových schopností u autistických dětí (Yale J Biol Med. 2013 Jun 13;86(2):157-67. Print 2013 Jun).“
Mudr. Michaela Buganová

Chcete vědět více? Přečtěte si odborný článek od od Dr. Chrise Camachia, ředitele Research and Science for Children’s Progress (společné portfoliové společnosti MIT a Kolumbijské univerzity) zde: odborny clanek Dr. Camacho

Výukový systém PlayWisely

Výukový systém PlayWisely®  maximalizuje účinek, efektivitu a „zábavu“ z učení, protože způsob výuky je přizpůsobený přirozené schopnosti mozku učit se. Vyvinuli jsme systém karet PlayWisely®, abychom spojili vizuální vjemy s výukovými a jazykovými schopnostmi v dětském věku. Play Wisely není receptem na výchovu geniálních dětí, ale jde spíše o zostření neurosenzorických schopností, které pomáhají vašemu dítěti učit se. Až vaše dítě objeví vlastí cíl, vášeň nebo talent, existence tohoto spojení pomůže lépe uskutečnit jeho sny!

Spojení vědy, vzdělávání a cvičení – PlayWisely®  je neurosensorický rozvoj mozkové kůry, který je navržen tak, aby „zapnul a naladil“ rannou schopnost učit se a hýbat se. PlayWisely® zdůrazňuje, že ranné poznávací a motorické učení není tím, co klasicky  známe jako čtení, psaní, počty a tělesnou výchovu, ale spíše rozvojem navigačních a zpracovacích schopností, které v budoucnu umožní správné uplatnění individuálních schopností dítěte. Cílem tohoto unikátního systému je podpořit širokou bázi výkonných shluků neuronů, aby každé dítě mělo možnost rozvíjet důvěru ve vlastní mozek a pohybové schopnosti tak, aby se cítilo úspěšné v každé situaci od učení až po každý pohyb.

Právě tak jako sportovci při tréninku staví budoucí výkony na určitých základních schopnostech, PlayWisely® trénuje nervová spojení odpovědná za přesné rozeznání, zpracování, koordinaci a definici vstupních údajů pro co možná nejlepší výkon při učení a pohybu.

Rozvoj schopností vnímat a zpracovávat informace, které jsou zahrnuté v této výukové metodě jsou

 • Zaostření a spolupráce očí – obě oči pracují společně pro správné zaměření
 • Sledování – plynulé sledování podnětů v zorném poli
 • Detekce signálu – schopnost zaměřit se na jeden vjem a vytěsnit vjemy ostatní
 • „JND“ – sotva rozpoznatelná změna vjemů
 • Bystrost – dychtivost vnímání
 • Diskriminace – rozlišení různých vjemů
 • Směrování – uvědomování si umístění a orientace vjemů
 • Koordinace smyslových vjemů – poznání, že pohyb, zvuky a obrazy jsou blízce spjaty, čímž nám umožňují utvářet si očekávání o věcech a dění kolem nás
 • „SIP“ – rychlost zpracování informací
 • Rozpoznání opakujících se vzorů – schopnost seřadit data / vjemy a odhadnout význam
 • Vzájemné propojení oblastí mozku – tvorba a posílení spojení speciálních oblastí mozku potřebných pro zpracování určitých vjemů, které zlepší schopnosti výkladu světa kolem nás
 • Efektivita Vstup / Výstup – schopnost koordinovat správné a efektivní odpovědi na definované podněty