Certifikované školení lektorů předškolní přípravy v Praze

Ve dnech 6. – 7. května 2023 se bude konat certifikované školení lektorů programu předškolní přípravy PlayWisely pro děti 3-6 let.
Cena licence (bez pomůcek) včetně vyškolení majitele licence + 2 lektorů je 80 000 Kč.
Podmínkou účasti na školení je vlastnictví licence pro děti 0-3 roky.
Bližší informace a přihlášení na emailu: