Lekce PlayWisely

Online lekce

On-line lekce PW jsou vhodné zejména pro děti od 18ti měsíců do předškolního věku a jsou k dispozici v českém a anglickém jazyce. Pro rodiče miminek nabízíme on-line konzultace s našimi lektory na téma, jak všestranně rozvíjet potenciál miminek a batolat v domácím prostředí. On-line lekce se skládají z ukázky a práce s kartami Play Wisely dle času, který zvolíte nebo spíše dle toho, na jak dlouho děti zaujmeme,  dále z časti pohybové a trénování jemné motoriky.

Podklady k části pohybové a jemné motoriky Vám lektor zašle emailem před začátkem lekce a už bude jen na Vás, kdy tipy, jak si hrát a cvičit, využijete. Budeme moc rádi za zpětnou vazbu nebo i Vaše dotazy a tipy na aktivity.

Před domluvenou ONLINE lekcí si můžete připravit například předměty v základních barvách – modrá, zelená, červená, oranžová, žlutá, fialová, dále 5 ks předmětů dle velikosti, hrací kostku nebo předměty na počítání, ale na to nám postačí i prsty, ty máme vždy u sebe😊

Můžete si připravit také oblíbenou hračku nebo hru na jemnou motoriku, kterou budete chtít lektorovi představit.

Klasické prezenční lekce

Každá lekce trvá 30 – 45 minut dle věku dítěte a je rozdělena na několik částí. Máme 8 typů lekcí z nichž každá je zaměřena na jiné dovednosti.

Lekce probíhají v českém nebo anglickém jazyce individuálně, ve dvojici nebo skupinově a doporučujeme docházet 1-2krát týdně.
Na všech lekcích PlayWisely® je přítomná maminka, tatínek nebo kdokoliv jiný, kdo dítěti vytvoří pocit bezpečí a příjemné zázemí.

Miminka 1 – cca 4-8 měsíců (děti plazící se a pivotující)

U nejmenších dětí jsou lekce zaměřené na rozvoj rané pozornosti a rozpoznávacích schopností. V pohybové části se zaměřujeme na smyslové zážitky, stimulaci rovnovážného systému, procvičujeme silu a vizuálně-motorické dovednosti. Hravou a zábavnou formou pomáháme miminkům získat rané smyslové vjemy.

Miminka 2 – 8-12 měsíců (děti lezoucí)

U starších miminek jsou lekce zaměřené na rozvoj známých raných dovedností, jako je pozornost, rozlišovací schopnosti a paměť, ve formě odpovídající této věkové kategorii. Vycházíme z přirozených vývojových milníků, jakými jsou například pinzetový úchop, kopání a lezení.

Batolata 1 – 12-18 měsíců (děti chodící)

Dále prohlubujeme koordinaci zrakových, sluchových a pohybových nervových drah v mozku za použití inovativního systému karet Play Wisely®. Děti se učí chytat a házet, trénují kopy, údery, chůzi, běh a pády.

Batolata 2 (18-36 měsíců)

Lekce jsou zaměřené na další zlepšování pozornosti, rozpoznávacích schopností a paměti, na efektivní zpracování informací a schopnosti řešit problémy. Vaše dítě se naučí abecedu, základní číselnou řadu zepředu i zezadu, barvy, tvary a získá kategorizační schopnosti. Kromě toho bude mít příležitost rozvinout všechny základní zručnosti z oblasti jemné motoriky a sportu.

Děti 1 (3-4 roky)

Na lekcích stavíme na základech získaných na lekcích pro menší děti a dále je prohlubujeme. Zaměřujeme se na zlepšování pozornosti, rozlišovacích schopností a paměťových dovedností, dále na efektivní zpracování informací a schopnost řešit problémy. Vaše dítě se naučí používat abecedu při tvorbě slov, základní číselnou řadu dopředu i pozpátku až do deseti, barvy a to včetně odstínů, matematické tvary. Kromě toho bude mít příležitost rozvinout všechny základní dovednosti z oblasti jemné motoriky a sportu.

Děti 2 (4-5 let)

Dále rozšiřujeme horizonty dětí. Trénujeme analytické myšlení tvorbou zábavných matic a metrixů. Zaměřujeme se na efektivní zpracování informací a schopnost řešit problémy. V pohybové části trénujeme především rovnováhu, koordinaci pohybů, orientaci v prostoru, chytání, házení a kopání.

 

Každá lekce začíná hrou s výukovými kartami na rozvoj senzorických a jazykových schopností a pokračuje částí pohybovou, která se skládá z aktivit na rozvoj hrubé motoriky (rovnováha, koordinace pohybů, síla, orientace v prostoru nebo vizuomotorika – chytání, házení, kopání nebo trefování) a aktivit na rozvoj jemné motoriky.

Každá lekce má svůj pevný rámec, který ale díky individuálnímu přístupu, jež nám velmi nízký počet dětí na lekci umožňuje, upravujeme dle potřeb každého dítěte tak, abychom byli schopni rozvinout právě i slabší dovednosti dítěte. Některé děti mají například velkou potřebu pohybu, což je nejen v batolecím věku přirozená potřeba dítěte.

My jsme schopni lekci přizpůsobit tak, aby dítě lekce bavila, ale přesto jsme postupně pracovali na zlepšení soustředění, které je zcela zásadní pro další vzdělávání.

Každá lekce končí opět hrou s výukovými kartami.

Máme 8 typů lekcí z nichž každá je zaměřena na jiné dovednosti. Děti v programu postupně prochází různými obtížnostmi aktivit a tak se ve svém vývoji neustále posouvají.

Lekce probíhají individuálně nebo ve skupince 2, 3 nebo 4 dětí tak, aby byl zachován individuální přístup ke každému dítěti. Děti rozdělujeme do skupinek dle věku, schopností a povahy dítěte. Naše lekce jsou vhodné i pro děti s určitým handicapem, autismem či downovým syndromem.

Online lekce

On-line lekce PW jsou vhodné zejména pro děti od 18ti měsíců do předškolního věku a jsou k dispozici v českém a anglickém jazyce. Pro rodiče miminek nabízíme on-line konzultace s našimi lektory na téma, jak všestranně rozvíjet potenciál miminek a batolat v domácím prostředí. On-line lekce se skládají z ukázky a práce s kartami PlayWisely dle času, který zvolíte nebo spíše dle toho, na jak dlouho děti zaujmeme, dále z časti pohybové a trénování jemné motoriky.

Podklady k části pohybové a jemné motoriky Vám lektor zašle emailem před začátkem lekce a už bude jen na Vás, kdy tipy, jak si hrát a cvičit, využijete. Budeme moc rádi za zpětnou vazbu nebo i Vaše dotazy a tipy na aktivity.

Před domluvenou ONLINE lekcí si můžete připravit například předměty v základních barvách – modrá, zelená, červená, oranžová, žlutá, fialová, dále 5 ks předmětů dle velikosti, hrací kostku nebo předměty na počítání, ale na to nám postačí i prsty, ty máme vždy u sebe😊

Můžete si připravit také oblíbenou hračku nebo hru na jemnou motoriku, kterou budete chtít lektorovi představit.

Pojďte si s námi hrát moudře on-line!

Pro rezervaci on-line lekce nebo více informací kontaktujte Lucii Tůmovou na emailu lucie.tumova@playwisely.cz nebo Bohunku Zikmundovou na emailu playwisely@email.cz