FAQ

PlayWisely ® je první neuropsychofyzikální program vycházející z přirozeného způsobu učení dítěte. Každá lekce představuje 30-45 minut plných zábavy, díky níž se optimálně “zapíná a vylaďuje” úžasný mozek vašeho dítěte. V kritickém období, kdy se v mozku vytváří nervové dráhy a učení je nejefektivnější a nejzábavnější, vycházíme ze všech známých vývojových mezníků odpovídajícím věku dítěte a rozvíjíme jeho pozornost, rozpoznávání, paměť a jazykové dovednosti. V oblasti pohybu se zaměřujeme na rozvoj rovnováhy, koordinace pohybů, orientace, síly a schopnosti koordinace zraku s pohybem v oblasti hrubé a jemné motoriky. Snažíme se dítěti pomoci vybudovat sebevědomí pro používání mozku a těla, aby později, když samo přijde na to, čím se chce v životě zaobírat, co ho baví a na co má nadání, byla jeho nervová i pohybová soustava připravená a pomohla mu splnit jeho sny.

Profesor Eugene Galanter, ředitel Psychofyzikální laboratoře při Kolumbijské univerzitě, to shrnul slovy: “PlayWisely® přichází s unikátním přístupem, který spojuje motorický a kognitivní rozvoj a pomáhá dětem dosáhnout optimálního vývoje.” Rozvoj v raném dětství, zejména v letech předcházejících formální školní výuce, je až příliš často opomíjen a ponechán na pospas osudu. PlayWisely® se zaměřuje na toto kritické období a pomáhá přístup ke vzdělávání nejmenších dětí změnit.“ Odborníci se shodují, že časná stimulace odpovídající věku je pro rozvoj dítěte nevyhnutelně důležitá. Zkušenosti, které vaše miminko nebo batole získá v prvních letech života, utváří strukturu jeho mozku. Rodiče se naučí, jak podle nejnovějších poznatků tvořivým a zábavným způsobem rozvíjet u dětí tělesné a mozkové sebevědomí tak potřebné pro osvojení budoucích studijních a sportovních zkušeností.

Rozhodne ano! Naše metoda totiž vychází z přirozené postupnosti vývoje mozku v oblasti učení a pohybu, takže si můžete zvolit takovou úroveň, která bude nejlépe vyhovovat vývojovému věku Vašeho dítěte. Zkušenosti s programem naznačují, že PlayWisely ® představuje účinný nástroj rané intervence pro děti s vadou zraku, řeči nebo poruchou autistického spektra.

Vědci říkají, že děti se neučí pohybovat, ale učí se díky pohybu! Výzkumy také potvrdili, že to, jak se dítě cítí fyzicky, ovlivňuje jeho celkové vnímání sebe samého. V PlayWisely ® věříme, že k dosažení celkové duševní pohody dítě potřebuje široké spektrum pohybových zkušeností a schopností pohyb ovládat. Radost z fyzického pohybu dokonce může podnítit celoživotní zájem o zdravý životní styl a sport. Program pohybového rozvoje PlayWisely ® vychází ze známých vývojových milníků v dětské motorice. Chceme dětem poskytnout příležitost vytvořit si díky zkušenosti s pohybem a jeho ovládáním širokou základnu neuronového přediva. Díky pevným základům bude fyzická hra ještě zábavnější a účelnější.

Odborníci zjistili, že se děti učí instinktivně. Naši lektoři prochází speciálním školením, aby tento vrozený instinkt dokázali podpořit. Rodiče se učí, co mohou od svých dětí očekávat a jaké aktivity vedou k osvojení konkrétních zručností v konkrétních fázích vývoje. Děti díky tomu mají více příležitostí k učení. Pro budoucí úspěch Vašeho dítěte je velmi důležité nadšení. V rámci jedné zajímavé studie se vědci snažili zjistit, které děti čtou ve dvanácti letech lépe. Zda jsou to děti, které se naučili číst ve třech letech, nebo ty, které četli až v šesti letech. Výsledek byl překvapivý. Ukázalo se, že nezáleží ani tak na tom, kdy se dítě naučí číst, ale zda ho čtení bavilo! V PlayWisely ® máme tuto skutečnost na paměti. Za bystré už dnes nepovažujeme dítě, které se všechno naučí nejdříve, nebo obsáhne největší množství informací. Vědci se dnes domnívají, že bystré je takové dítě, které dokáže ke spojení se světem efektivně používat nástroje svého mozku. “Bystrost” odkazuje na kvalitu a přesnost sběru dat z prostředí, efektivitu jejich zpracování a analýzy a odpovídající následnou reakci. Naším cílem je maximálně efektivně využit tyto nástroje. PlayWisely ® se například nezaměřuje na výuku abecedy a čísel, ale spíše na procvičování nervových drah, díky kterým je možné tyto znalosti účinně uplatnit.

V rámci programu PlayWisely ® byla vypracovaná The Directionality Method™ (Metoda orientace ve směrech). Tato metoda, podporuje přirozené schopnosti učení a pohybu a je založená na zásadním vlivu, který má gravitace na způsob fungování lidské výkonnosti. Gravitace dodává našemu světu a tělu směrovou orientaci způsobem, jakým se učíme (směrová orientace písmen a čísel, čtení zleva doprava), až ke způsobu, jakým se pohybujeme (naše laterality a dynamika pohybu). Cílem Metody orientace ve směrech™ je rozvoj nervového přediva sloužícího k efektivní navigaci našeho těla ve vnějším světě. Metoda vznikla na základě výzkumu pro NASA a je natolik inovativní, že byla v rámci Fóra raného vzdělávaní prezentovaná na Oxfordské Univerzitě ve Velké Británii. Jedná se o první ucelenou metodu, která rozvíjí schopnosti učení i pohybu.

Ne. Naše lekce se navštěvují jednou týdně, trvají pouze 30-45 minut a jsou plné zábavy. Rodiče se lekcí účastní spolu s dítětem. Učíme je, jak funguje mozek a proč se dětem učení líbí a připadá jim známé. Rodiče jsou většinou příjemně překvapeni a nadšeni, když vidí vysokou míru pozornosti a zájmu svého dítěte. Ze zkušenosti můžeme říci, že správné aktivity ve správném čase a v správném sledu představují potravu, kterou dětský mozek náruživě hltá!

PlayWisely® nabízí v současné době lekce v šesti věkových kategoriích od 4 měsíců do předškolního věku.

Zkušenosti z České republiky potvrzují, že děti, které navštěvují program PlayWisely ® před nástupem do školky nebo jeslí jsou lépe připravené na nový systém práce a sociální vazby, které přechod do tohoto prostředí představuje. Rozdíl je hlavně v schopnosti delší a hlubší koncentrace, přesnějším odhadem vlastních sil a schopností a všeobecně v lepším zvládaní každodenních povinností.