Informace k ukázkovým lekcím

PlayWisely® ukázkové lekce.

Děkujeme, že jste se rozhodli vyzkoušet program PlayWisely®!

PlayWisely®je rozvojový a edukativní program pro děti od narození až do předškolního věku. Skládá se ze čtyř úrovní, z nichž každá v rámci senzitivní fáze vývoje dítěte komplexně, pravidelně a hravou formou rozvíjí přirozený dětský potenciál.

V prvním a druhém stupni se program zaměřuje na rozvoj kognitivních dovedností, smyslů, poznávání svého těla a zdokonalování pohybových dovedností tak, aby dítě v prvním roce života prošlo všemi důležitými fázemi správného psychomotorického vývoje.

V dalších dvou stupních program navazuje postupným budováním dovedností a znalostí, které dítěti umožní výrazně lépe zvládat nároky spojené s učením, řešením zadaných úkolů a vytvořením kvalitních všestranných pohybových základů.

JAKÉ MÁTE MOŽNOSTI SEZNÁMENÍ SE S PROGRAMEM PlayWisely®?

Než se rozhodnete, zda vstoupit do pravidelného kurzu PlayWisely®, máte možnost:

 1. zúčastnit se našeho pravidelného workshopu o programu PlayWisely® pro rodiče, kde se dozvíte užitečné informace o našem programu a jeho přínosech pro rozvoj Vašeho dítěte.
 2. vyzkoušet si 1 lekci našeho programu s Vaším dítětem ( Podrobný popis lekce .pdf)

 

DOPORUČENÍ OHLEDNĚ PRŮBĚHU LEKCÍ PlayWisely®

 • Lekce trvá 30-45
 • Příchod na lekci se doporučuje nejlépe cca 5 min před začátkem. Pokud se klient opozdí, bude bohužel nutné lekci zkrátit do té míry, aby se následný klient dostal na lekci včas.
 • Dítě je doporučeno oblékat tak, aby mu bylo příjemně a mohlo se při cvičení volně pohybovat a nebylo mu horko.
 • Na lekce se nedoporučuje nosit vlastní hračky ani jiné pro dítě rozptylující předměty, pokud je to možné. Můžetesi je odložit v šatně.
 • Prosím nerušte lektora pokud probíhá lekce. V době probíhající lekce má lektor ztišený telefon. Pokud je potřebná asistence lektora, je potřeba přizpůsobit svůj příchod a odchod tak, aby asistence mohla být poskytnuta před začátkem lekce. Lektor mívá na klienta vyhrazeno cca 15 min před začátkem jeho lekce.

DOPORUČENÍ OHLEDNĚ ÚČASTI RODIČŮ NA LEKCÍCH

Následující body obsahují doporučení, jejichž dodržování pomůže dítěti, aby jeho učení v rámci lekcíPlayWisely® probíhalo snadno a co nejefektivněji. Na tato pravidla je nutné upozornit doprovod dětí vpřípadě, že dítě doprovází výjimečně na lekci někdo jiný (např. prarodič, chůva atd.):

 • Mějte na mysli, že dítě přichází do nového prostředí a setkává se s člověkem, kterého nikdy předtím nevidělo. Pro některé děti je to navíc zcela první zkušenost s organizovaným Proto pokud je dítě v prvních lekcích neklidné nebo nechce spolupracovat, je to naprosto v pořádku.
 • Program PlayWisely® je především hrou a chceme, aby byla lekce pro dítě příjemná. Pokud se dítě nechce účastnit aktivity, kterou mu nabízíme, nenutíme ho. Danou aktivitu zařadíme do lekcí později nebo ji nahradíme jinou aktivitou směřující ke stejnému cíli.
 • Respektujeme fakt, že každé dítě ke zvládnutí určité dovednosti potřebuje různě dlouhý čas, intenzitu a počet opakování. Znamená to, že není důležité, kolik aktivit dítě za lekci zvládne, ale jak efektivně jezvládne.
 • Mějte stále na mysli přísloví: „Mluviti stříbro, mlčeti je zlato.“ Pokud to není nezbytně nutné, pokuste se při aktivitách, kdy se dítě koncentruje na konkrétní činnost, nemluvit, případně neopakovat instrukce zadané lektorem. Máte-li na lektora jakýkoliv dotaz, ponechejte si ho prosím na konec lekce. Zbytečné mluvení zatěžuje sluchový smysl dítěte, který potřebuje k PlayWisely® aktivitám. Ze stejného důvodu mluví lektor během lekce minimálně s dospělým doprovodem dítěte.
 • Naším cílem je samostatná práce dítěte. Pokud vás k tomu dítě nevyzve, nepomáhejte a nedokončujtečinnosti, na kterých dítě
 • Nikdy nenechejte své dítě pohybovat se po tělocvičně a po pomůckách bez dozoru a Za případný úraz dítěte způsobený porušením tohoto pokynu, neneseme zodpovědnost.

PŘEJEME SPOUSTU PŘÍJEMNÝCH ZÁŽITKŮ NA NAŠICH LEKCÍCH A TĚŠÍME SE NA VÁS.

Tým PlayWisely®