Klub Rubikon Plzeň

Klub Rubikon se specializuje na provoz lekcí PlayWisely® pro děti a rodiče z celého plzeňského kraje.

Kromě dětí se standardním vývojem k nám na lekce dochází i vysoké procento dětí se speciálními potřebami. Máme zkušenosti s dětmi s poruchou autistického spektra, Downovým syndromem, dětmi s ADHD, ADD, vývojovou dysfázií, zrakovými obtížemi, dětmi předčasně narozenými a také s dětmi s opožděným psychomotorickým vývojem.

Naše certifikované zkušené lektorky absolvovaly řadu nadstavbových vzdělávacích kurzů, jako např. “Manipulace s kojenci” u Evi Kiedroňové, “Člověk s mentálním postižením”, “Epilepsie a její úskalí”, “Práce s dítětem s PAS”, “Práce s dítětem s ADHD, ADD”, “Seminář pro pomoc rodinám s dětmi s PAS”, “Metoda DiR Floortime (1.st) – nejen pro děti s PAS, “Zdravotník zotavovacích akcí”, kurz “První pomoc včetně CPR pro děti a dospělé” a další.

Pracujeme s dětmi od 4 měsíců do předškolního věku. V případě dětí se speciálními potřebami záleží spíše na schopnostech a zralosti dítěte než na věku. Konzultace ohledně vhodnosti docházky probíhají v rámci ukázkové lekce. Na lekcích používáme karty PlayWisely® na rozvoj řeči, soustředění a pozornosti.  V učebně máme širokou škálu didaktických, montessori a PlayWisely® pomůcek na rozvoj jemné i hrubé motoriky.

Mimo přímé vedení lekci se věnujeme také osvětě ohledně důležitosti vzdělávání batolat a dětí do 3 let. Chcete-li nakouknout pod pokličku našich aktivit, koukněte na naši facebookovou stránku.

Ukázková lekce je zdarma a je potřeba si ji předem rezervovat, a to e-mailem, nebo pomocí objednávkového formuláře na webu www.klubrubikon.cz.

Těší se na vás Pavlína, Klára a Šárka.

Přihlásit se na lekci

Klub Rubikon Plzeň

Údaje o dítěti