Program PlayWisely

PlayWisely® je ucelený, vědecky podložený a současně zábavný způsob hraní, který využívá přirozené schopnosti učení a pohybu dítěte od narození až do předškolního věku. Naším cílem je zapnout a vyladit smyslové, řečové, učící a pohybové dovednosti důležité pro rozvoj budoucích schopností. Naše komplexní metoda pomáhá rodičům rozlišit, co je v zájmu maximalizace rozvoje dítěte nejlepší a díky moudrému hraní prohlubuje vztah s dítětem.

PlayWisely® rozvíjí u dětí zejména zrakové a jazykové dovednosti – řeč, hlas a sluch a schopnosti spojené s učením se – pozornost, poznávání a paměť. Dále se metoda zaměřuje na rozvoj pohybových dovedností –  hrubou a jemnou motoriku, vizuomotoriku, koordinaci pohybů, orientaci v prostoru, rovnováhu atd. a to vše v souladu s psychomotorickým vývojem dítěte. Základem PlayWisely® programu je sada speciálních výukových karet, které jsou variací obrázků, zvuků, slov, čísel, barev, velikostí a tvarů. Ve spojení s metodou orientace ve směrech® tvoří ojedinělý balíček aktivit přinášejících dětem radost z pohybu, poznávání a učení se.

Každá lekce trvá 30 – 45 minut dle věku dítěte a je rozdělena na několik částí. Začíná se hrou s výukovými kartami, pokračuje částí pohybovou a končí opět hrou s kartami. Lekce probíhají individuálně nebo ve skupince 2, 3 nebo 4 dětí tak, aby byl zachován individuální přístup ke každému dítěti. Děti rozdělujeme do skupinek dle věku, schopností a povahy dítěte. Naše lekce jsou vhodné i pro děti s určitým handicapem, autismem či downovým syndromem.

Náš program najdete v Praze, Brně, Olomouci, Zlíně, Karlových Varech, Pardubicích, Hradci Králové, Plzni a na dalších místech v ČR a na Slovensku.