Kognitivní rozvoj miminka a batolete

Jak udělat z učení zábavu aneb získávání kvalitních dovedností?

Představte si vizuální pole svého dítěte. Ve 12 měsících je vizuální pole vašeho dítěte přibližně 8×8 cm tří dimenzionálního prostoru. Jak vaše dítě roste a vyvíjí se, roste také jeho potenciální vizuální pole.  Naším cílem je pomoci vašemu miminku nebo batoleti při rozvoji kvalitních dovedností navigace vizuálním polem. V budoucnu pro něj bude učení efektivní a zábavné.

Metoda sady červených karet.

Co všechno díky této metodě PlayWisely zlepšíte?

  • koordinaci obou očí,
  • sledování,
  • vnímavost,
  • rozlišování,
  • udržování obrazů v popředí při ignoraci vizuálního balastu v pozadí,
  • udržení pozornosti a schopnost jasně definovat jemné nuance obrázků.

Mozek má určité senzorické přijímače (vizuální, sluchové a motorické), které přebírají informace z vnějšího světa. Tyto „přijímače“ rozdělují informace na jednotlivé prvky, poté je odešlou do mozku, kde jsou upraveny a znovu přeměněny do rozpoznatelné formy. Například, když vidíte míč, jeho tvar, barva a pohyb jsou rozkódovány samostatně a poté jsou tyto informace odeslány zpět do mozku, kde se informace složí a my poznáme „míč“. Kvalita vstupu – jak rychle a přesně naše senzorické systémy kódují relevantní data, ovlivňuje efektivitu a kvalitu výstupu; to, jak přesně dokážeme reagovat na základě přijatých informací.

Karty PlayWisely jsou účinným nástrojem pro trénování mozku, protože neurosenzorické cesty vizuálního systému z oka do mozku mají dvě určité trasy spojů: „kde“ a „co“. „Kde“ zodpovídá za definici a navigaci umístění, orientaci a směrový pohyb. Mozek reflexivně sleduje pohyb objektu pomocí „kde“. Samostatné „co“ zodpovídá za definici a navigaci specifických atributů obrazu, jako je např. tvar, barva a velikost.  Jedinečná choreografie pohybu kartičkami v kombinaci s prezentací vizuálních dat na kartičkách procvičují tyto životně důležité systémy podpory navigace. Jasný příjem dat a rychlost zpracování informace udržuje pozornost a soustředí se na izolování obrázků na kartičkách. Proto cíleně stimulujeme „co“ a to prezentací ostrých, jasných obrázků, které využívají kognitivních instinktů, pomocí nichž rozpoznáváme tvar, velikost, barvu a počet (zvyšující a snižující se množství, kategorizace a klasifikace předmětů). Prezentace těchto základních atributů učení zjednodušuje a činí ho zábavným. Systém kartiček si dokáže získat pozornost dítěte, a současně ho učí zvládnutí náročných dovedností. Děti to milují a zdá se, že jde o potravu pro mozek, kterou každé dítě rádo přijímá.

Chcete zkusit trénovat mozek a vizuální mozkové dráhy „kde“ a „co“ s Vaším dítěte i doma? Nakupte sadu nálepek se smajlíky o velikosti cca (2 cm). Jednu nálepku nalepte na každou stránku staré knihy, jejíž poškození Vám nevadí. ‚Čtěte‘ knihu s dítětem a na každé stránce ukažte na místo nálepky. S předstíraným zápalem řekněte: „Kde je smajlík?“ a „Tady je!“ a přitom ukazujte na smajlíky na jednotlivých stránkách. 12 až 15 nálepek (stránek) na tuto aktivitu postačí. Pak knihu začněte číst znovu od začátku a řekněte „Jsi na řadě! Kde je smajlík?“ Začněte otáčet stránky, aby dítě našlo smajlík, a když ho najde, odměňte jej slovy „Ano! Máš ho!“ Pak otočte na další stránku, dokud dítě neprojde všechny stránky. Všímejte si, jak dlouho potrvá, než dítě pozná, kde přesně by mělo hledat smajlíka na další stránce. Je to vynikající příležitost, jak přispět k posilování paměťových schopností Vašeho dítěte. Aktivitu můžete opakovat pomocí různých typů a velikostí nálepek s obličeji.