Jemná motorika na lekcích PlayWisely

V rámci každé lekce PlayWisely trénujeme také jemnou motoriku. Využíváme speciálně vyvinuté pomůcky pro program PlayWisely a také Montessori pomůcky a jiné pomůcky, které dobře trénují zručnost, logiku a trpělivost. Mezi pomůcky, které na lekcích využíváme, patří i rozpoznávání tvarů a barev, které můžete vidět na obrázku. Děti si tvary ošahají, zopakují si jejich názvy a potrénují i barvy.