PlayWisely klub Fantazie, Brno

 

PlayWisely klub Fantazie nabízí maminkám a jejich dětem od 4 měsíců do 5 let si společně užít hravé lekce PlayWisely pod vedením lektorek = učitelek z mateřské školy Fantazie.

Program PlayWisely je postaven tak, aby plně rozvíjel potenciál dětí, který tento věk umožňuje. Při navštěvování kurzů si dítě postupně rozvíjí myšlení, paměť, řeč i schopnost se soustředit na daný úkol a samostatně ho vyřešit. Při motorických aktivitách se dítě seznamuje postupně se širokou paletou pohybových aktivit, které pak může dále rozvíjet v běžném životě. Čím lépe se s nimi ve správný čas seznámí, tím lépe je pak má možnost dokonale zvládnout.

Do programu je možné vstoupit kdykoliv během roku. Lekce jsou přizpůsobeny věku popř. psychomotorickému vývoji dítěte. Program je postaven tak, aby rozvíjel děti během celého předškolkového věku tzn. tak jak dítě roste, dostává stále náročnější úkoly k řešení. Program lze tudíž navštěvovat i několik let.

Lekce probíhají v tělocvičně přímo v prostorách MŠ Fantazie. Tělocvična má samostatný vstup a prostornou šatnu.

Věnujeme se dětem ve skupinách 2-3 dětí, 1-2 dětí nebo individuálně. Velkým přínosem takto stavěných kurzů je navázání blízkého vztahu s lektorkou a k prostředí, které dítěti výrazně pomůže při adaptaci v mateřské školce.

Přijďte k nám smysluplně strávit čas se svým dítětem a připravte ho společně s námi na vstup do mateřské školky!

Ceník kurzů

Individuální kurz o 8-mi lekcích (30-45 min. , max.* 1 dítě) 3920 Kč (490 Kč/lekci)
Dvojice – kurz o 8-mi skupinových lekcích (30-45 min., max.* 2 děti) 3120 Kč (390 Kč/lekci)
Trojice – kurz o 8-mi skupinových lekcích (30-45 min., max.* 3 děti) 2560 Kč (320 Kč/lekci)
Individuální kurz speciál – kurz o 8-mi lekcích (30-45 min., max.* 1 dítě se speciálními potřebami) 3120 Kč (390 Kč/lekci)
* Pro lekce v anglickém jazyce se cena zvyšuje o 30 Kč/lekci.
* Minimální počet lekcí je 8, ale je možné se zapsat i na počet vyšší případně na celé pololetí nebo školní rok.

Pro zapsání dítěte do trojice, je nutné, aby v kurzu již bylo zapsáno trvale min. 1 dítě. Jinak je skupinový kurz považován za dvojici. Chcete-li mít zvýhodněnou cenu skupinového kurzu, dohodněte se s kamarádkou, která má podobně staré dítě a zapište se spolu na stejný kurz!

* Případná neobsazená/omluvená místa v kurzu mohou být naplněna náhradami nebo ukázkovou lekcí pro nové klienty.

 

Přihlásit se na lekci

PlayWisely klub Fantazie, Brno

Údaje o dítěti