PlayWisely Centrum Brno

PlayWisely Centrum Brno nabízí maminkám a jejich dětem od 4 měsíců do 5 let si společně užít hravé lekce PlayWisely pod vedením certifikovaných lektorek s pedagogickým vzděláním.

Program PlayWisely je postaven tak, aby plně rozvíjel potenciál dětí, který tento věk umožňuje. Při navštěvování kurzů si dítě postupně rozvíjí myšlení, paměť, řeč i schopnost se soustředit na daný úkol a samostatně ho vyřešit. Při motorických aktivitách se dítě seznamuje postupně se širokou paletou pohybových aktivit, které pak může dále rozvíjet v běžném životě.

Do programu je možné vstoupit kdykoliv během roku. Lekce jsou přizpůsobeny věku popř. psychomotorickému vývoji dítěte. Program je postaven tak, aby rozvíjel děti během celého předškolkového věku tzn. tak jak dítě roste, dostává stále náročnější úkoly k řešení. Program lze tudíž navštěvovat i několik let.

Lekce probíhají v přímo v prostorách MŠ Fantazie. Centrum má samostatný vstup, zázemí a šatnu.

Věnujeme se dětem ve skupinách 2-3 dětí nebo individuálně. Velkým přínosem takto stavěných kurzů je navázání blízkého vztahu s lektorkou a k prostředí, které dítěti výrazně pomůže při adaptaci v mateřské školce.

Přijďte k nám smysluplně strávit čas se svým dítětem a připravte ho společně s námi na vstup do mateřské školky!

Více informací na http://www.playwiselybrno.cz

Náš Tým

Nikola Vizinová – Lektorka PlayWisely

Studuji Speciální pedagogiku se specializací Logopedie a Surdopedie na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Obdržela jsem certifikát animátora a certifikát první pomoci. Mým cílem je jednou učit v mateřské škole a věnovat se jak Play Wisely, tak dalším zajímavým programům, jako je například arteterapie.

Kateřina Horáková – Lektorka PlayWisely

Studuji VŠ obor Sociální pedagogika a poradenství na Masarykově univerzitě. V minulosti jsem pracovala jako instruktor lyžování pro děti ze ZŠ i MŠ. Práci s dětmi se chci věnovat i v budoucnu. Ve svém volném čase hlídám děti, cestuji, sportuji a čtu.

Klára Müllerová – Lektorka PlayWisely

Učím v MŠ Fantazie v Brně a studuji předškolní a mimoškolní pedagogiku na Vyšší odborné škole Pedagogické v Praze. Jsem držitelkou osvědčení Metodiky pohybové výchovy pro předškolní děti. Práce a cvičení s dětmi mě velmi baví, proto jsem se rozhodla věnovat se také práci lektora v programu PlayWisely.

Přihlásit se na lekci

PlayWisely Centrum Brno

Údaje o dítěti