Montessori Zlín o.s.

Centrum pro rodiče a děti, Play Wisely

Montessori centrum bylo založeno pro děti a jejich rodiče. Naším cílem je poskytnout dětem prostor pro jejich přirozený rozvoj v motivujícím svobodném prostředí. Vycházíme z vnitřní potřeby dětí učit se, zkoumat a objevovat nové věci. Respektujeme individualitu každého dítěte, nechá- váme je pracovat na své osobnosti podle svého vnitřního učitele. Tak vedle sebe můžou pracovat děti různého věku a na různé úrovni poznání v toleranci, respektu a lásce. Nehodnotíme děti, ale učíme je, aby každé dítě umělo samo ocenit a dokončit svou práci. V atmosféře klidu se tak v dětech utváří zdravá sebedůvěra, vnitřní klid a harmonie. Podporujeme děti ve vzájemné komunikaci a spolupráci, v samostatnosti a seberealizaci. Naším cílem je vychovávat nezávislé, svobodné, zodpovědné a samostatné osobnosti, které umí řešit problémy, vzájemně si naslouchat, chrání naši planetu, rozumí okolnímu světu i vesmíru v jeho celistvosti, jsou upřímné, trpělivé, tolerantní, laskavé, ale zároveň se nebojí říct svůj názor.

Také nás můžete najít zde

Více informací

Přihlásit se na lekci

Montessori Zlín o.s.

Údaje o dítěti